hoe word ik donateur bij kva

Vul het formulier Nieuwe Donateur KVA in. Je vindt het onder de knop "donateur worden".

Vul het formulier volledig in en mail deze naar:
Maak vervolgens € 15.00 over op NL81 INGB 0005 6835 38 t.n.v. Kampeer vereniging Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van je naam en geboorte datum.

Via de website word je op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van onze vereniging.

inschrijven voor een plaats

Begin van het jaar hebben we de jaarlijkse Algemene Leden vergadering (ALV). De uitnodiging kun je lezen op de website.

Wil je een plaatsje, dan moet je je inschrijven. Dat kan van 1 januari tot 31 mei. Vul dan het formulier “Aanvraag plaats” in en stuur dat naar het secretariaat.
Hoe gaat het verder? Als er kampeerders zijn die niet meer willen staan of een jaar willen overslaan zeggen zij hun plaats op. Het aantal donateurs dat geplaatst kan worden is gelijk aan het aantal leden dat ermee stopt.
 
Diegene die het langst donateur is mag als eerste staan. Je krijgt vanzelf bericht of je een plaats krijgt of dat je helaas geen plaats krijgt. In dit laatste geval moet je het jaar daarop gewoon weer inschrijven. Iedereen moet zich elk jaar weer inschrijven. 
 
Je moet zelf voor een huisje zorgen. Het is mogelijk dat je een plaatsje krijgt van iemand die een jaar overslaat. In dat geval kan het voorkomen dat je het jaar daarop niet kan staan. Je krijgt dan wel voorrang voor een plekje het jaar daarop. 
 
Indien je een plaatsje krijgt op het strand krijg je een uitnodiging van het bestuur voor een kennismakingsgesprek.  
Kampeervereniging Amsterdam – Zandvoort aan Zee
© 2022. All Rights Reserved.